Ephemeroptera

  1. Anasayfa
  2. Ephemeroptera

Ephemeroptera

Birgünsinekleri ( Mayıs sineği de denir.), 42 familya içerisinde tanımlanmış 3000'den fazla türü kapsayan küçük bir takımdır ve nispeten az çalışılmış Neotropikal bölgede en yüksek cins çeşitliliğine sahiptir.

 Erginlerin ağız parçaları indirgenmiş, özellikle erkekler büyük bileşik gözlere sahiptir ve üç osellus bulunmaktadır. Antenleri ipliksi, bazen çok segmentlidir. Göğüs, özellikle orta göğüs segmenti, uçmak için genişlemiştir, bu bölgede büyük üçgenimsi ön kanatlar ve daha küçük arka kanatlar bulunur. Erkekler çiftleşme uçuşu sırasında dişiyi yakalamak için uzun ön ayaklara sahiptir. Abdomen 10 segmentlidir, tipik olarak bir çift lateral serkus ve genellikle bir orta terminal filament olmak üzere üç adet uzun, çok segmentli kuyruk filamentlerine sahiptir.

Gelişim hemimetaboldur. Nimfler 12-45 sucul instar evresi geçirirler ve gelişmiş çiğneyici ağız parçalarına sahiptirler. Erginden bir önceki instar evresi ya da subimago (ergin öncesi) tamamen kanatlıdır ve uçabilir.

Subimago ve erginler beslenmez ve kısa yaşamlıdırlar. İstisnai olarak, subimagolar çiftleşirse, ergin evrede çiftleşme görülmez. Tipik şekilde çiftleşme sürüleri oluşturur, bazen binlerce erkek su yüzeyinde veya su kenarlarında çiftleşme sürüleri meydana getirebilir. Kopulasyon genelde havada gerçekleşir ve yumurtalar dişiler tarafından suyun içerisine bırakılır, dişiler abdomenlerinin apeksini suya daldırarak ya da suyun altında yavaşça ilerleterek yumurtalarını suyun altına bırakırlar. 

Nimfler, alg, diatom, sucul mantarlar ya da tabandaki küçük döküntülerle beslenirler; bazılan diger sucul organizmaların avcısıdır. Gelişim 16 gün sürer, bu süre yüksek enlemlerdeki soğuk sularda yıla kadar uzayabilir. Nimfler çogunlukla oksijence zengin, soğuk ve hızlı akan akarsularda bulunur.


Kaynak : Böcekler Entomolojinin Ana Hatları sayfa 465,466

0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış...

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş yap