Orthoptera

  1. Anasayfa
  2. Orthoptera

Orthoptera

Orthoptera takımına bağlı böcekler muhtemelen Carboniferous (Korbonifer-karbon devrine ait) dönemi ortalarında varlık göstermişler ve günümüze kadar gelmişlerdir. Takıma bağlı çoğu tür karasal herbivorlardır. Arka bacakları sıçramaya adapte olmuştur. Kanatlar abdomeni örter durumdadır. Birçok tür ses çıkarma özelliğine sahiptir. Bitki ile beslenen en geniş böcek gruplarından biri olan Orthoptera takımı türleri bu anlamda en önemli böcek grubudur.

Ekonomik Önemi 

Orthoptera takımı birçok karasal habitatın dominant canlılarıdır. Bu takıma bağlı türler hemen hemen tüm bitkilerle beslenirler ve büyük ekonomik kayıplara neden olabilirler. Çekirge sürüleri Afrika, Asya ve Kuzey Amerika’da görülürler ve geniş alanlarda, önlerine çıkan tüm ürünlere zarar verirler. Diğer taraftan bazı çekirge türleri olta balıkçılığında yem olarak kullanılırlar .

Bunları Biliyor muydunuz? 

* Orthoptera takımına ait türlerin çoğunda erkek bireyler dişi bireyleri cezp etmek amacı için ses çıkartırlar. Sesler genellikle kanatların birbirlerine sürtülmesiyle sağlanır. 

* Her tür kendine özgü sesleri çıkartırlar. Bazı türler morfolojik olarak birbirlerine çok yakın benzerlik göstermelerine karşın ses çıkartma farklılıklarından dolayı ayırt edilirler. 

* Birçok çekirge türü ultrasonik düzeyde (insanların duyabileceği ses frekanslarından daha yüksek) ses çıkartırlar. Bazı türler 100 kHz yüksekliğinde ses üretirler (İnsan kulağı 20 kHz genişliğinde sesleri işitebilir). 

* Bazı türler tympanal organ ile ses çıkartırlar. Bu organ kriket ve katydid (Tettigonidae)’lerde ön bacağın tibiasında, çekirgelerde ise birinci abdomen segmentinde yer alır. 

* Karlı ağaç kriketi (snowy tree cricket) Oecanthus fultoni (familya; Gryllidae), genelde sıcaklık ölçen kriket olarak anılır. 15 sn boyunca çıkarttığı sesi 40 ile toplayınca çıkan sayı çevre sıcaklığının kaç Fahrenheit olduğunun göstergesidir. 

* Kırmızı bacaklı çekirge (Melanoplus femurrubrum) yalnızca ürün zararlısı değil, aynı zamanda kümes havyalarına zarar veren tapeworm (Choanotaenia infundibulum) isimli parazitin geçici konukçusudur.


TÜRE BAĞLI TEHLİKE , AŞIRI YOĞUN POPÜLASYONLAR DA TARIM ALANIN DA OLUŞACAK ZARAR İÇİN İŞARETLENMİŞTİR.


Gökhan Aydın 

Isparta-2016


0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış...

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş yap