Angiospermae

  1. Anasayfa
  2. Angiospermae

Angiospermae

Kapalı tohumlular, çiçekli bitkiler ya da anjiyospermler (Latince: Angiospermae ya da Magnoliophyta), bitkiler aleminin çoğunluğunu kapsayan bir şubedir.


Kara bitkileri içindeki en önemli topluluğu, "çiçekli bitkiler" oluşturmaktadır. Yeryüzünün en gelişmiş ve baskın bitkileridir. Morfolojik olarak, ot, çalı gibi değişik formları bulunur. Kapalı tohumluların en belirgin özelliği farkılaşmış çiçekleri ve meyveleridir. Tohum taslakları kapalı bir odacık içinde geliştiği için bu gruba "kapalı tohumlular" denilmiştir. Açık tohumlulardan şu özellikleriyle ayrılırlar:


Tohum taslakları tek veya çok sayıda meyve yaprağıyla çevrili bir odacık içindedir.

Sekonder odunlarında trakeidlerle birlikte trakeler de bulnur.

Çiçekler genellikle hermafrodit olup, hem erkek hem dişi organ aynı çiçek üzerinde bulunur.

Çiçek örtü yaprakları (periant), çanak yaprak (sepal) ve taç yaprak (petal) şeklinde farklılaşmıştır.

Dişi organda (pistil), ovaryum (yumurtalık), stigma ve stilus gibi farklılaşmış kısımlar bulunur.

Terim bilgisi

Uluslararası bitki bilimsel adlandırma kuralları, familya basamağının üstünde yer alan basamakların adlandırılmasında seçim serbestliği tanır ve bahsi geçen kuralların 16. maddesi, tanımlayıcı ya da içerilen bir cinse bağlı tanıtıcı (jenerik) adlara izin verir. Dolayısıyla, kapalı tohumluların da bölüm olarak adlandırılmasında geçerli olan ve birbirinin yerine kullanılabilen çeşitli bitki bilimsel adlar bulunmaktadır; bunlar şöyle sıralanabilir:


Tanımlayıcı adlar:

Angiospermae: "kapalı tohumlular" terimi ile çok yakın anlam benzerliği taşıyan ve tanımlayıcılık açısından en çok tercih edilen ad.

İngilizce ve tekil karşılığı olan "angiosperm

Anthophyta: Türkçe karşılığı "çiçekli / çiçek açan bitkiler" olan ve tanımlayıcılık açısından ikincil olarak tercih edilen ad.

Angiospermae ve Anthophyta

Magnoliophyta: Fransız doktor ve botanikçi Pierre Magnol'ün (1638-1715) soyadına atıfta bulunarak adlandırılan Magnolia cinsi ve bu cinsin üyesi olduğu Magnoliaceae familyasının adlarından türetilmiş olan ve kapalı tohumluların bilimsel adlandırılmasında çok sık tercih edilen isim.

Angiospermae; "Magnolia" için

Kapalı tohumlular, tohumlu bitkilerin iki topluluğundan biridir; diğer topluluğu ise Açık tohumlular oluşturur.


Kapalı tohumluların en çok tür sayısı bulunan familyaları şunlardır:


Orchidaceae (orkidegiller): yaklaşık 25.000 tür

Asteraceae ya da Compositae (papatyagiller): yaklaşık 20.000 tür

Fabaceae ya da Leguminosae (baklagiller): 17,000 tür

Rubiaceae (kökboyasıgiller): yaklaşık 13,183 tür

Poaceae ya da Gramineae (buğdaygiller): yaklaşık 9,000 tür

Euphorbiaceae (sütleğengiller): yaklaşık 5,000 tür

Malvaceae (ebegümecigiller): yaklaşık 4,300 tür

Cyperaceae : yaklaşık 4,000 tür

Araceae (yılanyastığıgiller): yaklaşık 3700 tür

Çiçekli Bitkilerin Kökü Vardır.

Foto: Deutschlands Flora in Abbildungen.

0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış...

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş yap