YALANCI AKREPLER

  1. Anasayfa
  2. YALANCI AKREPLER

YALANCI AKREPLER


Büyüleyici küçük araknidler olan yalancı akrepler, Arachnida içindeki büyük takımlardan biridir. Boyları yaklaşık 1-7mm uzunluğunda, küçük boyutlu hayvanlardır. Yalancı akrepler isimlerini çok büyük kıskaçlara benzeyen palpleri, segmentleşmiş opisthosomları ve bariz şekilde gerçek akreplere benzemelerinden dolayı almışlardır. Akreplere benzemelerine rağmen yalancı akreplerin genel araknid hayat ağacındaki ve sistematiğindeki konumu hala devam etmekte olan bir tartışma konusudur. Akrabaları olan akreplerin aksine, yalancı akreplerin bir kuyruğu ve bu kuyruğa bağlı bir iğnesi yoktur.

Yalancı akreplerin çoğunun palplerinde bulunan zehir bezleri vardır. Akrabaları örümcekler gibi ağ üretirler fakat ağ bezleri prosomada bulunur ve keliserlerinden dışarıya açılır. Avlanmada iş görmeyen bu ağlar kış uykusu için inşa edilen odaların yapımında, yumurta keselerinin yapımında ve deri değişiminde kullanılır. Parmakların uçları içe doğru eğilir, birçok türde parmakların birinde veya her ikisinde zehir bezlerinin dışarı açıldığı kanallar bulunur. Zehir bezleri parmak ucunda veya chela tabanında bulunur. Bu hayvanların zehir aparatları insan derisini delmek için çok küçük olmasına ve zehir miktarları insanlara zarar veremeyecek kadar az olmasına rağmen kendi boyutlarındaki hayvanları kolaylıkla öldürebilmektedirler.

Genellikle yaprak döküntüleri arasında ve toprakta içi oyuklarda bulunan yalancı akreplerin duyu organları yaşadıkları ortama göre adapte olmuştur. Çoğu kör olan bu hayvanların bazı gruplarında bir veya iki çift basit göz bulunabilir.

Yalancı akreplerin avları genellikle akar, kolembola, çatal kuyruklular, sinekler, karıncalar, tesbih böcekleri, kitap biti ve örümcek gruplarından avlayabilecekleri boyutlardaki bireylerdir. Uzun süreli açlık durumları dışında, yamyamlık vakaları nadiren görülür. Yalancı akrepler, canlı avları yakalayıp bunlarla beslenmeyi tercih ederler fakat bunun dışında zaman zaman ölü avlarla da beslenirler. Bunun yanı sıra yalancı akrepler ile beslenmeye özelleşmiş bir predatör bilinmemektedir. Fakat zaman zaman arılar, akarlar, örümcekler, karıncalar ve çıyanlar tarafından avlanılarak tamamlayıcı bir av olarak beslenmede kullanıldıkları rapor edilmiştir.

Bazı familyalarda akreplerde olduğu gibi çiftleşme dansı görülebilirken bazı familyalarda ise erkek bireyler sperm kesesini hazırlar ve bir yere bırakır dişi bireyler ise sperm kesesini bulur ve genital açıklığından içeri alır. Yumurtlama zamanı geldiğinde dişiler, kum tanelerini, küçük bitki parçalarını bir araya getirerek ağ bezlerindeki salgılarla karıştırır ve kuluçka yuvası inşa eder. Yalancı akreplerin yaşam döngüsü 2 ila 4 yıl sürmektedir. Diğer birçok küçük Araknid grubu gibi, yalancı akrepler yumurtadan çıktıktan sonra altı gelişim evresinden geçmektedirler. Microbisium cinsinin dişileri, erkek olmadan çoğalabilmektedir. Partenogenez olarak adlandırılan bu olgu, araknidler içinde oldukça nadirdir (akarlar hariç).

Tüm yalancı akrepler arasında davranışsal ve gelişimsel açıdan evrimsel bir ortak özellik olarak embriyonun anne tarafından beslendiği ilginç ve benzersiz bir ebeveyn bakımı vardır. Bu özellik sadece yalancı akrepler için değil tüm araknidler için de ilginç bir özelliktir.

Yalancı akreplerin yaşayan 26 familya, 466 cins ve 3600 aşkın türü bulunurken 1 familya içerisinde 12 cins, 50 fosil türü bulunmaktadır. Türkiye’de ise 11 familya 31 cins ve bu cinslere ait 88 tür ve 12 alttür kaydedilmiştir.


Mehmet BULUTTürkiye Yaban Hayatı

Katılma Tarihi: 2019-09-04 23:35:05