Yaban Hayatı Korumanın Amacı/Yaban Hayatı Koruma Yöntemleri

  1. Anasayfa
  2. Yaban Hayatı Korumanın Amacı/Yaban Hayatı Koruma Yöntemleri

Yaban Hayatı Korumanın Amacı/Yaban Hayatı Koruma Yöntemleri

İnsan nüfusu arttıkça, giderek daha fazla arazi kontrolü altına alınmakta ve bunun sonucunda doğal bitki örtüsü miktarı ve dolayısıyla çeşitli türlerin habitatları da önemli ölçüde azalmaktadır. Geniş tropik ormanlar ve içinde yaşayan türler, son birkaç on yılda giderek daha fazla tehdit altına girdi. Okyanuslarda bile balıkçılık o kadar yoğun ki popülasyonlar hızla azalıyor. Yırtıcı hayvanları yok etmek için çok verimli bir hale geldik.

Bazen türleri lüks eşyalar için avlarız! Örneğin filler dişleri için, gergedanlar boynuzları vb. Bazen evcil hayvan ticareti için çeşitli kuşlar, mercan resif balıkları gibi egzotik türleri yakalarız. Böylelikle artık çevresi ile birlikte evrimleşmemiş bir tür haline geldik.

Aldo Leopold (1943) haklı olarak, vahşi yaşamın bir zamanlar bizi beslediğini ve kültürümüzü gölgelediğini söylemiştir; bize boş zamanlarında zevk vermişti. Doğal dünya ile ilişkimizin farklı yönlerini yansıtan nedenlerle vahşi yaşamın aktif olarak korunmasını desteklememiz artık çok önemli hale geldi.

Aşağıdaki amaçlara hizmet ettiğinden yaban hayatının korunması önemlidir:

A. Ekolojideki Rolü:

Yaban hayatı, ekolojik dengede hayati bir rol oynar. Nadir veya tehdit altındaki türlerin otekolojisi, toplulukların sinekolojisi ve abiyotik çevrenin ekosistemlerdeki rolü, koruma ile ilgilidir. Yaban hayatı, herhangi bir ekosistemin ayrılmaz bir parçasıdır.

Biyojeokimyasal döngüler, besin zincirleri, pozitif ve negatif geri bildirimlerle nüfus kontrolü yoluyla doğada bir denge sağlar. Bir tür kaybolursa, ekosistemin doğal dengesi kaybolur ve olumsuz olaylar ortaya çıkar.

Bu, aşağıdaki örneklerle açıklanabilir:

1. Otobur hayvanlar büyük ölçüde azalırsa veya azalırsa, etobur hayvanlar (kaplan, aslan, leopar, kurt vb.) Daha sonra insan yerleşimlerine girer ve insanlara veya evcil hayvanlara saldırır.

2. Etoburların sayısı azalırsa, otoburların nüfusu gelişir ve bu da bitkilerin çoğunu tüketir veya insanlar tarafından yetiştirilen mahsul veya sebzelere saldırır böylece de ürün sorunları atar.

Böylelikle av ve avcı zinciri sayesinde doğal denge korunur. Besin zincirinin herhangi bir noktasındaki yıkım, insan uygarlığını tehlikeye atacaktır.

3. Kuşlar insanlığa bir dizi hizmet sağlar. Tozlaşma ajanı, meyve dağıtıcı, çöpçü, haşere yiyen vb. Gibi davranır. Dolayısıyla, kuşların öldürülmesi veya yaşam alanlarının tahrip edilmesi insanlığın sayısız kaybına neden olur.

4. Aşırı avlanma net nüfusun azalmasına neden olmuştur. Karadeniz’de balık tutmak, Palamut balığı, Çinekop balığı, mezgit balığı vb. Yok olmanın eşiğine yaklaştı diyebiliriz. Aşırı avlanma, özellikle okyanus besin zincirinde meydana gelen yıkım gibi daha geniş bir etkiye sahiptir. Böyle bir örnek, deniz kuşlarının açlıktan dolayı kitlesel olarak ölmesine sebep olur.

B. Ekonomik Değer:

Yaban hayatı yüksek ekonomik değere sahiptir ve önemli bir doğal zenginliktir. Dikkatli bir şekilde muhafaza edilmelidir ve eğer bilimsel olarak kullanılırsa, ulusal ekonominin iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

Vahşi yaşamın ekonomik değerleri şunlardır:

1. Yaban hayatından kereste, yakacak odun, doğal kauçuk, sakız, reçine, tanen, uçucu yağlar, baharatlar, ipek, lak, bal, tüy, misk, fildişi, yün, yumurta gibi günlük yaşamımız için çeşitli ürünler elde edebiliriz. et, süt vb.

2. Yaban hayatı turizm endüstrisi için bir gelir kaynağıdır. En popüler turistik yerler yaban hayatı koruma alanları ve milli parklardır. Aynı zamanda yabancı turistlerin ilgisini çekiyor ve Türkiye için döviz kazancı sağlayabilir. Hayvanat bahçeleri ve botanik bahçeleri de kazanç kaynaklarıdır.

3. Canlı ve ölü hayvan ticareti sadece binlerce insanı desteklemekle kalmaz, aynı zamanda döviz kazanmaya da hizmet eder. Ülkemizde ve dünyada yaşayan Beyaz kaplanlar ve diğer nadir hayvanlar güzel ciddi döviz getirebilir. 

Dünyada farklı inanışlar da yaban hayatı için bir tehlikedir.

Güney Amerika, Uzak Doğu Asya ve diğerleri, delirmiş insanları iyileştirdiği ve canlılık verdiği varsayımıyla ender tür maymunların beynini ve etini yerler. Güney Hindistan'daki insanlar et için tavus kuşlarını öldürüyor ve tıbbi değeri için yağ elde ediyor.

Kaplan yağı, Rhino'nun idrarı, Uromastix yağı romatoid artrit, gut, kanın arındırılması ve cinsel güçlerin arttırılması için tedavi olarak kullanılmaktadır. Çin halkı, tıbbi kullanım için kaplanın vücudunun tüm kısımlarını kurutulmuş veya toz halinde kullanmaktadır.

4. Pek çok bitkinin tıbbi değerleri vardır; kininin kınakına, morfin afyondan elde edilmesi vb.

5. Karides ve yengeçlerin iskeletinden mantar enfeksiyonunun önlenmesine hizmet eden bir kimyasal elde edilir.

C. Genetik Kaynak:

Yabani bitkilerden ve hayvanlardan elde edilen genler, genetik mühendisliği yoluyla daha iyi mahsul çeşitlerinin üretilmesine yardımcı olmak için kullanılır. Bu nedenle yaban hayatı, hastalık direnci, daha yüksek üretim, daha yüksek ekolojik genlik vb. Gibi önemli bir özellik kaynağıdır.

D. Eğitim:

Zooloji bahçesi, botanik bahçesi, milli park vb. Okul ve üniversite öğrencilerine eğitim vermektedir.

E. Oyun Değeri:

Yaban hayatı, milyonlarca insanın milyarlarca doları avlanma veya balık tutma veya rekreasyon için boğa güreşi, horoz dövüşü vb. Yoluyla harcadığı bir oyun olarak düşünür.

F. Kültürel Değer:

Pek çok mitolojik hikaye yaban hayatına dayanır. Hindu mitolojisinin çeşitli tanrıları, bazı hayvanlarla veya diğeriyle ilişkilendirilir.

G. Estetik Değer:

Yaban hayatı, insan için estetik değeri açısından da önemlidir. Yabani meyvelerin tadı, yosun yatağının yumuşaklığı, kır çiçeğinin ferahlatıcı kokusu, kuşların melodik şarkıları vb. Tüm bunlar insanlığın zevkine ve mutluluğuna katkıda bulunur. 

H. Bilimsel Değer:

Birçok vahşi yaşamın insanlar için bilimsel değerleri vardır.

Örneğin:

1. Deniz kestanesi, insan embriyolojisinin anlaşılmasında büyük ölçüde yardımcı oldu, Rhesus maymunları insan kanı grubu hakkında mevcut bilgiler, geyik boynuzları doğal ortamdaki radyoaktif kirlilik derecesini belirlemede, gebeliğin erken belirlenmesinde çöl kurbağası vb.

2. Maymun, kobay, sıçan vb. Birçok hayvan tıbbi araştırmalarda deney hayvanı olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.

3. Cüzzam için aşı hazırlamak için, vücudunda cüzzam bakterisi kolayca büyüdüğü için Dokuz bantlı Armadillo kullanılır.

Yaban Hayatı Koruma Yöntemleri :

Nesli tükenmekte olan flora ve fauna türlerinin sayısı yıllar içinde artmıştır. Ülkenin vahşi yaşamını İl/İlçe bazında korumak ve yönetmek için adımlar atılmalıdır.

Çeşitli devlet kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları, yaban hayatını aşağıdaki yollarla koruma ve muhafaza etme amacını üstlenmelidir:

1. Doğal yaşam alanlarının korunması,

2. Korunan alanlardaki canlı tür sayısının korunması,

3. Biyosfer Rezervlerinin Kurulması,

4. Mevzuat yoluyla koruma,

5. Nadir bitki ve hayvan türleri ile bunların ürünlerinin ihracatına kısıtlama getirilmesi,

6. Korunan alanların mevcut koşullarının iyileştirilmesi,

7. Kitle eğitimi,

8. Bazı hayvanları, ağaçları, çiçekleri milli ve devlet sembolü olarak ilan etmek.

Doğal Habitatının Korunması :

Yaban hayatı yaşam alanları istikrarlı değil. Habitatlarda meydana gelen değişiklikler temelde biyotik ardıllık, gerileme veya yangın, ağaç kesme veya su baskını, inşaat işi, kirlilik vb. Gibi ani doğal veya insan kaynaklı rahatsızlıklardan kaynaklanmaktadır. Bu değişiklikler yiyecek, örtü ve diğer habitat kaynaklarını değiştirir. Tüm yaban hayatı türleri bu durumdan kesinlikle etkilenir. Bu nedenle, çoğu yaban hayatı habitat yönetimi, ardıllık, gerileme ve bozulmanın mutlaka iyi bir şekilde ele alınması ve yönetilmesi gerekmektedir.

Yaban hayatı habitatının korunması, Milli Parklar, Barınaklar ve Rezerv Ormanları vb. Kurularak ex-situ ve in-situ koruma yoluyla yapılabilir. Bu korunan alan abölgeleri, ülkedeki temsili habitat türlerinin çoğunu kapsar ve hem vahşi yaşam alanlarına koruma sağlar hemde bitki ve hayvan türleri üzerinde olumlu etkiler gösterir.


Ahmet Taşçı

Türkiye Yaban Hayatı

Katılma Tarihi: 2019-09-04 23:35:05