Sincapların Ekosistemdeki rolü

  1. Anasayfa
  2. Sincapların Ekosistemdeki rolü

Sincapların Ekosistemdeki rolü

Sincaplar sadece yaşamak ve yemek yemek için ormanı kullanmakla kalmazlar, aynı zamanda ormana yenilenme sürecinde yardımcı olurlar. Tohum üretiminin yüksek olduğu dönemlerde, özellikle sincapların tercih ettiği bazı türler vardır ve bu türlerin devamlılığı için sincaplar büyük önem taşımaktadır. (fındık, kayın, kestane, fıstık çamı, İskoç çamı)

Bir sincabın ağzına yere düşmüş bir tohumu aldığını, etrafa bakmaya başladığını, ön ayaklarla 5-10 cm derinliğinde küçük bir delik kazmak için durduğunu bir çoğumuz görmüşüzdür, böylece tohumu ön ayakları yardımıyla toprağa yerleştirir ve üzerini kapatır. Bu davranışa "önbelleğe alma" veya "istifleme" denir. Sonbaharda, kozalaklı ağaçların, meşe palamutlarının veya diğer büyük tohumlarıları olgunlaştığında, 1-5 tohumluk grupları toprağa kazılan deliklerde saklamaları bilinmektedir bu işlem bir saat kadar sürebilir. Saklanan tohumların çoğu kışın ve ilkbaharda hayvanlar tarafından geri kazanılacak, ancak bazıları unutulacak. Toprağa bırakılan tohumların filizlenme ve yeni bir bitkinin oluşma şansı da burda başlıyor.

Tohumların sincaplar tarafından önbellekleme davranışı, birçok ağaç türünün, özellikle de ana bitkinin yanına düştüğünde filizlenme şansı çok az olan ağır tohumlar üreten bitkilerin yenilenmesi için çok önemlidir. Bu durumda sincaplar, tohumları ağaçlardan uzağa saklayarak çimlenmeyi destekler. Örneğin, karışık ormanlarda kestane ağaçlarının yenilenmesinin çoğu sincaplara bağlıdır ve fıstıkçamın yenilenmesi, sincaplar tarafından yürütülen tohum dağıtma eylemiyle ilgilidir; Sincaplar ayrıca kayın ve daha az meşe ağaçlarının yenilenmesine yardımcı olur.

Kızıl sincap, hipoje mantarlar (yer mantarı ve benzeri türler) dahil olmak üzere birçok mantar yer. Bu eylem çok önemlidir çünkü mantarlar birçok bitkinin büyümesi için gereklidir. Aslında, bitkilerin kökleri ile yeraltı mantar lifleri (hif) arasında bir simbiyoz kurulur: mantar bitkilere su ve mineral verir ve onlardan işlenmiş organik maddeyi alır. Sincap mantarları yediğinde dışkıdaki sporları (üreme kısmı) dışarı atar. Toprağa düşerek filizlenebilirler, yeni bir mantara ve bitkilerle yeni bir ilişkiye neden olabilirler. Sincaplar, mantarlar ve ağaçlar için bu nedenle, kemirgenlerin yanı sıra bitki ve mantarların da varlığını tamamen sağlayan çok karmaşık karşılıklı ekolojik ilişkilerle önemli bir yere sahiptir.

Ahmet TAŞÇI


Yararlanılan kaynaklar : http://www.rossoscoiattolo.eu/

Paylaş:

Türkiye Yaban Hayatı

Katılma Tarihi: 2019-09-04 23:35:05