Doğal afetlerin maliyeti artıyor.

  1. Anasayfa
  2. Doğal afetlerin maliyeti artıyor.

Doğal afetlerin maliyeti artıyor.


2019 yılı, kaydedilen tarihin en sıcak beşinci yılı olacak. Küresel sıcaklık dalgası, ürün başarısızlıkları ve dünyayı sarsan orman yangınları ile birlikte büyük bir kuraklık meydana getirmiştir. Buna karşılık, zaman zaman ülkemizde de yaşanan özellikle Güney ve Güneydoğu Asya'da şiddetli bir sel felaketleri yaşandı. Haziran ayından bu yana, Hindistan, Kamboçya ve Nepal da meydana gelen şiddetli sel nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti . Bu tür doğal felaketler, aşırı hava koşullarından kaynaklanan şiddetli sel ve kuraklık tüm dünyada yaklaşık 10.000 kişinin ölüme ve 40 milyar ABD dolarından fazla hasara yol açmıştır.

Tarım sektöründe verimlilik (hava, iklim, toprak ve suya bağımlı olduğundan) olarak özellikle savunmasızdır. Sel ve kuraklıklar, kırsal topluluklarda yalnızca ciddi ekonomik kayıplara neden olmakla kalmayabilir, aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerde gıda ve geçim güvenliğine zarar verebilir. Sel ve kuraklıklar, diğer doğal afet türleri ile birlikte, hem maddi hem de insani sefalet anlamında bize her yıl daha pahalıya mal oluyor.

Ve felaket risk yönetimi konusundaki mevcut yaklaşımlarımız sürdürülebilir değil. Felaketle ilgili suyla ilgili bir olay meydana gelmeden önce felaket önleme ve hazırlığa yatırım yapmak yerine, maddi yardımın yaklaşık yüzde 90'ı acil müdahale ve yeniden yapılanma yolunda gidiyor. Afet riskinin azaltılmasına ve gelişmiş esnekliğe yatırım yaparak bu paradigmayı değiştirmemiz gerekiyor. Önemli kayıpları önlemek ve insanları aşırı hava olaylarından geri tepmeye hazırlamak daha sürdürülebilir, uygun maliyetli ve insancıldır.

Artan iklim belirsizliği ve su değişkenliği karşısında esnekliği artırmanın bir yolu, doğanın ne sunabileceğini düşünmektir.Genellikle, su değişkenliği ile başa çıkmak için en başarılı çözümler, insan yapımı ('gri') ve doğal ('yeşil') altyapının bir kombinasyonunu kullanmaktır. İki altyapı türünü birleştirmek etkilidir, çünkü toplumların doğal ekosistemlerin sağladığı yararları ve hizmetleri kullanmasını sağlarken, aynı zamanda altyapıya sahip belirli elemanları da güçlendirir.

Gri alt yapı, hidroelektrik barajları, inşa edilmiş nehir bentleri , göl ,gölet ve sulama kanalları gibi çeşitli biçimlerde gelir. Yeşil altyapı örnekleri, yüzey suyunu emebilen ve tutabilen değiştirilmemiş sulak alanlar, taşkın bariyeri görevi gören kum tepeleri veya yeraltı suyu akiferleridir.Örneğin, kentsel taşkınlara karşı korunmanın bir yolu, insan yapımı ve doğal yolların bir arada kullanılmasıyla şehirlerin üst kısmına mümkün olduğunca fazla su elde etmeye çalışmaktır. Bu, manzaradaki doğal su depolarını koruyarak ve akiferin şarj işlemini hızlandıran bina drenaj sistemlerinde aşırı yağmur suyunun doğal yeraltı suyu akiferlerine kanalize edilmesiyle sağlanabilir. Bu, kentsel taşkınların azaltılması ve aynı zamanda bir yağış eksikliğinin mahsul güvenliğini veya evsel su kullanımını tehdit ettiği durumlarda kuraklık sırasında yararlanılabilecek yeraltı suyu kaynaklarını yenilemenin ikili amacına sahiptir.


Kaynak: Ayhan KÜYÜK

Türkiye Yaban Hayatı

Katılma Tarihi: 2019-09-04 20:35:05