Görünmez en büyük ve en tehlikeli felaket- Mikroplastikler

 1. Anasayfa
 2. Görünmez en büyük ve en tehlikeli felaket- Mikroplastikler

Görünmez en büyük ve en tehlikeli felaket- Mikroplastikler

Görünmez tehlike Mikroplastikler

Plastik üretimi, son on yılda önemli ölçüde arttı ve çevreyi olumsuz yönde etkilemeye başladı. Plastik ürünler, gıda ve su kaynakları gibi çok çeşitli yerlerde aşırı miktarlarda çoğaldı. Mikroplastikler olarak bilinen 5 mm'den küçük boyutta daha küçük partikül parçalardan oluşur. Son zamanlarda, çok sayıda çalışma, mikroplastiklerin soluduğumuz havayı dahi kirlettiğini ve insanların her gün büyük miktarda mikroplastik parçacığı soluduğunu göstermiştir. Mikroplastik inhalasyonun insan vücudu üzerindeki toksik etkileri net olarak bilinmemektedir çünkü havadaki mikroplastik kirlilik daha yeni bir problem olduğu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, bilim adamları, mevcut sınırlı verilere dayanarak, mikroplastikler solunduğunda insan vücuduna ne olabileceği konusunda sadece bazı tahminlerde bulunabilirler.

Plastik kirliliği, tartışmasız gezegenimizin şu anda karşı karşıya olduğu en büyük ekolojik tehditlerden biridir . Her yıl yaklaşık 40 milyon ton plastiğin doğal çevreye girdiği tahmin edilmektedir ve bu, küresel olarak plastik üretiminde, geri dönüşümde ve atık yönetiminde önemli değişiklikler olmadıkça artmaya devam edecektir . Mesela denizlerimizde dalga hareketi gibi fiziksel süreçler sırasında plastik döküntüleri daha küçük parçalara ayırabilir ve bu plastik atığın çoğu biyolojik olarak parçalanamaz. Başka bir deyişle, bu döküntü daha küçük parçalar halinde de olsa plastik olarak kalacak ve plastiklerin kimyasal olarak temel bileşenlerine ayrılması muhtemelen yüzlerce yıl alacaktır.

Plastik döküntüler 5 mm'den küçük parçalara ayrıldığında mikroplastikler olarak adlandırılır. Küçük boyutları nedeniyle kolaylıkla taşınabilirler ve mikroplastikler şu anda bu gezegendeki kutup buzulları ve okyanusun en derin derinlikleri dahil olmak üzere hemen hemen tüm habitatlara yayılmıştır. Son zamanlarda, mikroplastiklerin artık atmosferimizde yaygın olduğu da keşfedilmiştir. Bu tür hava kaynaklı mikroplastikler, kronik inhalasyon yoluyla insan sağlığı için önemli bir tehdit oluşturma potansiyeli haline gelmiştir. Bu tehdidin boyutunu değerlendirmek için, havadaki mikroplastikler ve bunların insan vücudu üzerindeki potansiyel etkileri hakkındaki mevcut bilgileri gözden geçirmeliyiz.

(1) Mikroplastiklerin nasıl oluştuğunu inceleyin ve kaynaklarını belirleyin. (2) Havadaki mikroplastikleri nasıl ölçtüğümüzü ve analiz ettiğimizi inceleyin. (3) Mikroplastiklerin atmosfere nasıl dağıldığını inceleyin. (4) Havadaki mikroplastiklerin solunmasını ve insan vücudu üzerindeki zararlı etkilerini inceleyin. (5) Gelecekteki araştırma ve politikalar için neler yapılabilir düşünün.

Havadaki mikroplastikler nereden geliyor?

2018 yılında dünya çapında 359 milyon ton plastik ürün üretildi. Bu plastik üretiminin çoğu, makro plastikler oluşturmakta; bununla birlikte, bu işlem genellikle eş zamanlı olarak mikroplastikleri atık ürün olarak oluşturdu. Örneğin, sentetik malzemenin öğütülmesi ve doğranması, egzoz dumanları yoluyla doğrudan atmosfere salınacak kadar küçük olan önemli miktarlarda mikroplastikler dağılmaktadır. Diğer hava kaynaklı mikroplastik kaynaklarının yaygın örnekleri, binalar inşaatlardan gelen yapı malzemeleri, atık yakma alanlarını, endüstriyel emisyonlar, trafikten salınan partiküller, kanalizasyon sistemleri.(akışın plastiklerin parçalanması üzerinde büyük etileri vardır)

Plastik üretimden sonra bile makroplastiklere dönüşebiliyor. Bu tür bir parçalanma, büyük ölçüde fiziksel süreçler tarafından yönlendirilir. Örneğin, sentetik giysilerin yıkanmasının önemli miktarlarda havada taşınan mikro lifler ürettiği gösterilmiştir. Benzer şekilde, deniz döküntüleri dalga hareketiyle kolaylıkla daha küçük parçalara bölünebilir. Dahası, bu parçalanma süreci, fotodegradasyon (güneş ışığından), termo-oksidatif bozulma (orta sıcaklıklarda yavaş oksidatif bozulma) ve termal bozulma (yüksek sıcaklıklarda) ile kolaylaşır . Bu bozunma süreçleri genellikle plastiği daha kırılgan hale getirir ve böylelikle parçalanmasını kolaylaştırır.

Mikroplastiğin boyutuna, şekline ve bileşimine bağlı olarak belirli bir noktada olurlar, bu plastik parçalar o kadar küçük olacaktır ki, doğrudan hava akımları tarafından taşınabilir hale gelecektir. Deniz olayları da mikroplastik patlamasına sebep olarak atmosfere karışmalarına yardımcı olur. Bu işlem sırasında, mikro ve nano boyutlu parçacıklar, dalgaların kırılmasıyla hapsolmuş hava kabarcıklarının yüzeye çıkmasına ve patlamasına neden olduğunda bu partiküller denizden havaya karışacaktır. Baloncuğun bu şekilde patlaması, nano boyutlu partikülleri havaya karışmasına ve rüzgar etkisi ile taşınabilir hale gelecektir. Havada bulunan mikroplastik kimyasal türleri (arasında bunlarla sınırlı olmamak üzere), polivinil asetat (PVA), poliüretan (PUR), teflon (PTFE), polietilen tereftalat (PET), polietilen (PE), polyester (PES), poliakrilonitril ( PAN), poli N-metil akrilamid (PAA), suni ipek (RY), etilen vinil asetat (EVA), epoksi reçine (EP) ve alkid reçinesi (ALK).

Havadaki mikroplastiklerin ölçülmesi ve analizi

Bugüne kadar, havadaki mikroplastiklerin bolluğunu ölçmek için üç ana yöntem kullanılmıştır. (1) Hava vakum filtresi kullanmak. Bu yöntemde, bir filtre üzerinden bilinen hacimde bir hava çekmek için bir huniye bağlı bir vakum pompası kullanılır. Mikroplastikler, ölçülebilecekleri filtre tarafından hapsolur (2) Yağmur örnekleyici kullanma. Yağmur örnekleyici, hava-vakum filtresine benzer, ancak örnekleyicinin aktif olarak filtre üzerinden hava çekmek yerine mikroplastikleri pasif olarak bir filtre üzerinde toplar. (3) Caltech Aktif Sahil Bulutu Toplayıcısı (CASSC) kullanma. CASCC, havadaki su damlacıklarında asılı duran mikroplastiklerin toplanmasına izin verir. CASCC, havayı teflon filamentlerin üzerinden geçiren bir fandan oluşur. Mikroplastikleri içeren havadaki nem filamentler üzerinde yoğunlaşır ve mikroplastikler daha sonra bir cam şişede toplanabilir. Havada ne kadar mikroplastik olduğunu değerlendirmek için değil, aynı zamanda insanlar tarafından ne kadar solunabileceğini daha spesifik olarak değerlendirmek için özel olarak kullanılan başka bir alternatif yöntem daha var. Bu yöntem, bir insanın doğal nefes alma modellerini taklit eden bir nefes alan termal mankendir. 

Havadaki mikroplastiklerin dağılımı

Havadaki mikroplastikler şüphesiz önemli mesafeler kat edebilir ve bu muhtemelen kutuplar dahil olmak üzere birçok uzak ve büyük ölçüde ıssız yerlerde mikroplastiklerin yayılmasına sebep olur . Havadaki mikroplastiklerin taşınması için birincil vektör, muhtemelen hava akımlarıdır ve bu nedenle, genel dağılımlarını açıklamak için küresel rüzgar modelleri kullanılabilir. Mikroplastiklerin de toza bağlı olduklarında daha uzağa gittikleri bilinmektedir. Rüzgar modelleri ve yağış gibi meteorolojik faktörler, mikroplastiklerin havada taşınmasından sorumlu olduğundan, mevsimsel hava akışı ve yağış modellerine bağlı olarak mikroplastiklerin dağılımında muhtemelen mevsimsel değişikliklerde etkili olmaktadır. Aslında, hem Zhou ve ark. (2017) ve Allen ve ark. (2019), ilkbahar, yaz ve kış aylarında, sonbahardan daha yüksek miktarlarda havada taşınan mikroplastikler kaydedilmişlerdir.  

Diğer bir önemli faktör ise çökelme veya havadaki mikroplastiklerin yer yüzeyine ve atmosferin dışına doğru aşağı doğru hareketidir. Atmosferden plastiği biriktiren başlıca faktörlerden biri yağmur ve kar yağışlarıdır. Bu, Bergman ve ark. (2019) , Norveç'teki karaya bağlı olmayan buz platformlarındaki kar birikimini analiz ettiklerinde. Bu örneklerde mikroplastikler bulunduğundan, bunların kar yağışının bir parçası oldukları öne sürülmüştür.

Yoğun nüfuslu kapalı alanların, giysilerin yıkanması veya havada taşınan mikroplastikler üreten ürünler / mobilyaların kullanılması gibi insan kaynaklı faaliyetlerin daha sık olması nedeniyle daha fazla ev tipi mikroplastik partikül üretebileceğide açıktır . Dahası, havadaki mikroplastik seviyelerin de açık ve kapalı ortamlar arasında önemli ölçüde değiştiği kaydedilmiştir. Beklendiği gibi, havadaki mikroplastiklerin iç mekan konsantrasyonları, dış mekan konsantrasyonlarından daha yüksek olma eğilimindedir. Fransa'da, iç ve dış hava, havadaki lifler için Dris ve çalışma arkadaşları (2017) tarafından değerlendirilmiştir. Kapalı çalışma alanları apartmanlar ve ofis binalarıydı ve açık çalışma alanı dairenin dışındaki havaydı. İç mekan konsantrasyonları 1.0 ila 60 fiber arasında değişirken, dış mekan konsantrasyonları 0.3 ila 1.5 fiber arasında değişiyordu. Ek olarak, İç mekan liflerinin% 67'si doğal malzemelerden yapılırken, liflerin% 33'ü kimyasallar içeriyordu. Bu farklılıklar muhtemelen iç ortamlarda (nominal havalandırma ve hava akımları) dağılım mekanizmalarının daha düşük olması ve iç mekan mobilyaları tarafından mikroplastiklerin salınması, çamaşırların çamaşır ve kurutma makinesinden havaya karışıyor.

Havadaki Mikroplastiklerin Solunması ve İnsan Vücudu Üzerindeki Potansiyel Etkileri

İnsanlar nefes aldığında, sadece havayı değil, havada asılı kalan tüm ek parçacıkları da solurlar. Havadaki mikroplastikler artık atmosferimizde çok yaygın olduğundan, insanların günde yaklaşık 26-130 mikroplastik soludukları tahmin edilmektedir. Ancak bunun insan vücudunu nasıl etkileyebileceğini anlamak için havadaki mikroplastiklerin solunması ve solunması arasında bir ayrım yapmalıyız. Soluma, partiküllerin ve liflerin buruna ve ağza girip üst hava yolunda birikmesi, solunum ise partiküllerin akciğere ulaşıp birikmesi ile ölçülebilir.

Mikroplastikler solunduktan sonra, üst hava yoluna girerler ve üst hava yolunun duvarlarıyla yapışarak doğrudan bir etkiye sahip olabilirler. Parçacıkların bir kısmı yerçekimi ile daha küçük hava yolları ektisi ile zemine çökebilir. İnhalasyondan sonra nereye gittikleri partikül özelliklerine, fizyolojisine ve akciğer anatomisine göre değişebilir. Mikroplastikler solunduktan sonra mikroplastik partiküllerin vücuttan atılması için temizleme yöntemleri oluşmaya başlayabilir. Temizleme yöntemlerinin bazı örnekleri hapşırma, mukosiliyer, makrofajlar tarafından fagositoz ve lenfatik taşınma ile olabilir.

Mikroplastikler solunabilirse, akciğerlerin dibine kadar ulaşırlar. Bu, temizleme yöntemleri işe yaramadığında mikroplastiklerin gidecek başka bir yeri olmadığından bu alanda birikeceklerdir, Solunan mikroplastiklerin bazıları, lenfatiklerin toplandığı düğümler olan lenf düğümlerinde tespit edilmiştir. Mikroplastikler bu lenfatiklerden çıkarılabilir ancak çoğu akciğerde kalır. Akciğerde kalanlar, makrofajların hareket kabiliyetini yitirsede kimyasallar tarafından kimyasal faktörlerin indüksiyonuna bu alanda devam eder. Bu birikim yüzünden görüntüleme sistemlerinde bu birikim yara izi olarak görülebilir. Örneğin, polistirenin sitotoksik olan reaktif oksijen türleri (ROS) üretimine neden olduğu gösterilmiştir.


Mikroplastikler akciğerlerde biriktiğinde, kronik tahriş ve iltihaplanma meydana gelebilir ve DNA hasarının bir sonucu olarak muhtemelen kansere yol açabilir. Akciğer üzerindeki etkiler arasında bronşiyal astım benzeri reaksiyon, fibroz (skar dokusu), kronik bronşite neden olan bronşiyollerde inflamatuar ve fibrotik değişiklikler ve pnömotoraksa neden olan interalveolar septa lezyonları sayılabilir. Ek olarak, 15 ila 20 μm mikroplastikler, akciğerlerden makrofajlar yoluyla başarılı bir şekilde çıkarılamaz. Bu nedenle, derin akciğere solunan tüm mikroplastik partiküller orada kalır ve çıkarılamaz. 15 ila 20 μm'lik mikroplastikler, akciğerlerden makrofajlar yoluyla başarılı bir şekilde çıkarılamaz. Bu nedenle, derin akciğere solunan tüm mikroplastik partiküller orada kalır ve çıkarılamaz. 15 ila 20 μm mikroplastikler, akciğerlerden makrofajlar yoluyla başarılı bir şekilde çıkarılamaz. Bu nedenle, derin akciğere solunan tüm mikroplastik partiküller orada kalır ve çıkarılamaz.

Mikroplastikler toksik kimyasallardan oluştukları için insan vücuduna zararlıdır. Plastikler birçok katkı maddesi içerir. Katkı maddeleri, plastiğe renk ve şeffaflık kazandırmak ve plastik ürünlerin performansını artırmak için plastik üretimi sırasında kasıtlı olarak eklenen kimyasallardır. Katkı maddeleri plastiğin etkinliğini artırsa da insan vücudu için zehirlidir. Toksisite doza, maruz kalmaya, kimyasallara, yaşa, cinsiyete, vb. bağlıdır. Plastik katkı maddesine bir örnek bisfenol A'dır (BPA). BPA, plastiği çok verimli kıldığı için birçok plastik ürüne eklenen karbon bazlı sentetik bir bileşiktir. İnsan vücudundaki hormonal bozucu özelliklerinden dolayı BPA'nın çok tehlikeli olduğu bulunmuştur. Plastik katkı maddesinin başka bir örneği ftalattır. Ftalatlar, özellikle plastikler için yüksek miktarlarda üretilen bir bileşikler sınıfıdır. Ayrıca plastikleri daha verimli hale getirmektedir fakat çok zehirlidirler. Bu nedenle ftalatlar, plastik materyalin% 0.1'inden fazlasında bulunamaz. Plastik katkı maddesinin başka bir örneği, ağır metal bir elementtir. Bunlar plastik parçalanmayı yavaşlattıkları için daha verimli hale getirmek için plastiklere eklenir. Bunlar ayrıca toksik olabilir, insanlarda ve hayvanlarda kanserle ilişkilendirilmiştir. Bu katkı maddelerinin tümü insan vücuduna son derece zararlıdır ve bu kimyasalların bazıları endokrin bozucu kimyasallar (EDC) olarak bilinir. EDC'lerin solunması veya yutulması halinde hormonal kanserler (meme, prostat, testis), üreme sorunları (genital malformasyonlar, kısırlık), metabolik bozukluklar (diyabet, obezite), astım gibi hastalıklar,

Mikroplastiklerin insan vücudu üzerindeki etkileri konusunda çok fazla çalışma yapılmamıştır, ancak plastik kalıntıların uzun süre yüksek konsantrasyonlarda plastik partiküllere maruz kalan endüstri çalışanlarında hastalığa neden olduğu bilinmektedir. Örneğin, aşağıdaki sektörlerde çalışan kişilerin havadaki mikroplastikleri solumaktan zarar gördükleri bulunmuştur: sentetik tekstil endüstrisi, sürü endüstrisi ve vinil klorür ve PVC endüstrileri. Naylon, polyester, poliüretan, poliolefin, akrilik ve vinil tipi polimerler gibi sentetik lifler, bu endüstrilerde çalışan kişilerde solunum yolu hastalıklarıyla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, bu sektörlerde çalışan kişilerin, çalışmayanlara kıyasla kanser riskinin arttığı tespit edilmiştir.

Sonuç ve Gelecek Araştırmalar

Araştırmalar, havadan taşınan mikroplastiklerin şu anda bu gezegende incelenen tüm habitatlarda bol miktarda bulunduğunu göstermiştir. Dahası, mikroplastiklerin kronik inhalasyonunun insan sağlığı için önemli bir risk oluşturma potansiyeline sahip olduğu açıktır. Yine de, havadaki mikroplastikleri ve bunların insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştırmanın ilk aşamalarındayız. Bu nedenle, gelecekteki araştırmalar için beş odak alanı önermek istiyoruz:

1 - Hangi ev ürünlerinin en çok havayla mikroplastikleri oluşturduğunu belirlemek.

2 - İnsan sağlığı üzerinde gözle görülür bir etkiye sahip olmadan önce ne kadar mikroplastik solunması gerektiğine dair daha fazla araştırma yapılması.

3 - Belirli mikroplastiklerin insan sağlığına diğerlerinden daha büyük bir tehdit oluşturup oluşturmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması.

4 - Belirli akciğer sorunlarının yaygınlığını, akciğerlerdeki potansiyel mikroplastik varlığına bağlayan klinik çalışmalar.

5 - Değerlendirilmemiş ülkeler ve kıtalarda, örneğin Afrika, Avustralasya, Antarktika'da havadaki mikroplastiklerin seviyelerini ölçmek için daha ileri çalışmalar yapmak.

Özetle, havadaki mikroplastikler geniş coğrafi arazilerde yer almaktadır. İnsan, hayvan sağlığı ve refahı üzerindeki zararlı etkileri araştırılmaya başlanmıştır. Bu araştırma alanlarından daha fazla bilgi ürettikçe, soluduğumuz havadaki mikroplastik miktarını ve bunun sağlığımız üzerindeki etkilerini daha iyi değerlendirebiliriz. Bu bilgi, havada taşınan mikroplastiklerin riskini değerlendirmek ve havadaki mikroplastikleri küresel ölçekte önlemek ve ortadan kaldırmak için stratejiler tasarlamak için çok önemlidir.

Ahmet TAŞÇI


KAYNAKLAR: 

 1. Beaumont, M. Aanesen, M. C. Austen, T. Börger, J. R. Beckett, and S. William “Occupational respiratory diseases.” New England Journal Of Medicine 342, no. 6: 406-413 (2000).
 2. Lau, W. W., Y. Shiran , R. M. Bailey, E. Cook, M. R. Stuchtey, J. Koskella, C. A. Velis, L. Godfrey, J. Boucher, M. B. Murphy, R. C. Thompson, E. Jankowska, A. C. Castillo, T. D. Pilditch, B. Dixon, L. Koerselman, E. Kosior, E. Favoino, J. Gurberlet, S Baulch, M. E. Atreya, D. Fischer, K. K. He, M. M. Petit, U. R. Sumaila, E. Neil, M. V. Bernhofen, K. Lawrence, and J. E. Palardy “Evaluating scenarios toward zero plastic pollution.” Science (2020).
 3. Min, K., J. D. Cuiffi, and R. T. Mathers “Ranking environmental degradation trends of plastic marine debris based on physical properties and molecular structure.” Nature Communications 11.1: 1-11 (2020).
 4. Zheng, Y., E. Yanful, and A. Bassi “A review of plastic waste biodegradation.” Critical Reviews In Biotechnology 25, no. 4: 243-250 (2005).
 5. Thompson, R. C., Y. Olsen, R. P. Mitchell, A.Davis, S. J. Rowland, A. W. John, D. McGonigle and A. E. Russell. “Lost at sea: where is all the plastic?” Science, 304, no. 5672, 838 (2004).
 6. Bergmann, M., S. Mützel, S. Primpke, M. B. Tekman, J. Trachsel, and G. Gerdts “White and wonderful? Microplastics prevail in snow from the Alps to the Arctic.” Scientific Advances 5: eaax1157 (2019).
 7. Peng, G., R. Bellerby, F, Zhang, X. Sun and D. Li The ocean’s ultimate trashcan: Hadal trenches as major depositories for plastic pollution. Water Research, 168, 115121 (2020).
 8. Gasperi, J., S. L. Wright, R. Dris, F. Collard, C. Mandin, M. Guerrouache, V. Langlois, F. J. Kelly, and B. Tassin “Microplastics in air: are we breathing it in?.” Current Opinion in Environmental Science And Health 1: 1-5 (2018).
 9. Prata, J. C “Airborne microplastics: consequences to human health?” Environmental Pollution, 234, 115-126 (2018).
 10. AISBL, PlasticsEurope. “Plastics–the Facts 2018.” Information accessed at http://www.-plasticseurope. org/application (2019).
 11. Dris, R., J. Gasperi, M. Saad, C. Mirande, and B. Tassin “Synthetic fibers in atmospheric fallout: a source of microplastics in the environment?.” Marine Pollution Bulletin 104, no. 1-2: 290-293 (2016).
 12. Kaya, Ahmet Tunahan, Meral Yurtsever, and Senem Çiftçi Bayraktar. “Ubiquitous exposure to microfiber pollution in the air.” The European Physical Journal Plus 133, no. 11: 488 (2018).
 13. De Falco, F., G. Gentile, E. Di Pace, M. Avella, and M. Cocca “Quantification of microfibres released during washing of synthetic clothes in real conditions and at lab scale.” The European Physical Journal Plus, 133, no. 7: 257 (2018).
 14. Corcoran, P. L., M. C. Biesinger, and M. Grifi. “Plastics and beaches: a degrading relationship.” Marine Pollution Bulletin, 58, no. 1: 80-84 (2009).
 15. Andrady, A. L “Microplastics in the marine environment.” Marine Pollution Bulletin 62, no. 8: 1596-1605 (2011).
 16. Enyoh, C. E., A. W. Verla, E. N. Verla, F. C. Ibe, and C. E. Amaobi “Airborne microplastics: a review study on method for analysis, occurrence, movement and risks.” Environmental Monitoring And Assessment 191, no. 11: 668 (2019).
 17. Allen, S., D. Allen, K. Moss, G. Roux, V. R. Phoenix, and J. E. Sonke “Examination of the ocean as a source for atmospheric microplastics.” PloS One 15, no. 5: e0232746 (2020).
 18. Vianello, A., R. L. Jensen, L. Liu, and J. Vollertsen “Simulating human exposure to indoor airborne microplastics using a Breathing Thermal Manikin.” Scientific Reports 9, no. 1: 1-11 (2019).
 19. Obbard, R. W., S. Sadri, Y. Q. Wong, A. A. Khitun, I. Baker, and R. C. Thompson “Global warming releases microplastic legacy frozen in Arctic Sea ice.” Earth’s Future 2, no. 6: 315-320 (2014).
 20. ZHOU, Qian, ChongGuo TIAN, and YongMing LUO. “Various forms and deposition fluxes of microplastics identified in the coastal urban atmosphere.” Chinese Science Bulletin 62, no. 33: 3902-3909 (2017).
 21. Allen, Steve, Deonie Allen, Vernon R. Phoenix, Gaël Le Roux, Pilar Durántez Jiménez, Anaëlle Simonneau, Stéphane Binet, and Didier Galop. “Atmospheric transport and deposition of microplastics in a remote mountain catchment.” Nature Geoscience 12, no. 5: 339-344 (2019).
 22. Dris, R., Johnny G., C. Mirande, C. Mandin, M. Guerrouache, V. Langlois, and B. Tassin “A first overview of textile fibers, including microplastics, in indoor and outdoor environments.” Environmental Pollution 221: 453-458 (2017).
 23. Donaldson, K., and C. L. Tran “Inflammation caused by particles and fibers.” Inhalation Toxicology 14, no. 1: 5-27 (2002).
 24. Carvalho, T. C., Jay I. Peters, and Robert O. Williams III “Influence of particle size on regional lung deposition–what evidence is there?” International Journal Of Pharmaceutics 406, no. 1-2: 1-10 (2011).
 25. Brauer, M. and Churg, A. “Ambient atmospheric particles in the airways of human lungs.” Ultrastructural Pathology 24, no. 6: 353-361 (2000).
 26. Geiser, M., P. Gerber, I. Maye, V. I. Hof, and P. Gehr “Retention of Teflon particles in hamster lungs: a stereological study.” Journal of aerosol medicine 13, no. 1: 43-55 (2000).
 27. Lippmann, M., D. B. Yeates, and R. E. Albert “Deposition, retention, and clearance of inhaled particles.” Occupational And Environmental Medicine 37, no. 4: 337-362 (1980).
 28. Morrow, P. E “Possible mechanisms to explain dust overloading of the lungs.” Toxicological Sciences 10, no. 3: 369-384 (1988).
 29. Tran, C. L., D. Buchanan, R. T. Cullen, A. Searl, A. D. Jones, and K. Donaldson “Inhalation of poorly soluble particles. II. Influence of particle surface area on inflammation and clearance.” Inhalation Toxicology 12, no. 12: 1113-1126 (2000).
 30. Schwarze, P. E., J. Øvrevik, M. Låg, M. Refsnes, P. Nafstad, R. B. Hetland, and E. Dybing “Particulate matter properties and health effects: consistency of epidemiological and toxicological studies.” Human And Experimental Toxicology 25, no. 10: 559-579 (2016).
 31. Wright, S. L., and F. J. Kelly “Plastic and human health: a micro issue?.” Environmental Science And Technology 51, no. 12: 6634-6647 (2017).
 32. Villanueva, O. , E., J. Jaumot, R. Martínez, L. N. Martín, B. Piña, and R. Tauler. “Assessment of endocrine disruptors effects on zebrafish (Danio rerio) embryos by untargeted LC-HRMS metabolomic analysis.” Science Of The Total Environment 635: 156-166 (2018).
 33. Rani, Manviri, W. J. Shim, G. M. Han, M. Jang, N. A. A. Odaini, Y. K. Song, and S. H. Hong”Qualitative analysis of additives in plastic marine debris and its new products.” Archives Of Environmental Contamination And Toxicology 69, no. 3: 352-366 (2015).
 34. Tchounwou, P. B., C. G. Yedjou, A. K. Patlolla, and D. J. Sutton “Heavy metal toxicity and the environment.” In Molecular, clinical and environmental toxicology, pp. 133-164. Springer, Basel (2012).
 35. Cingotti, N., and G.K. Jensen Health and Environment Alliance (HEAL). Food Contact Materials and Chemical Contamination; Health and Environment Alliance: Brussels, Belgium (2019).
 36. Pimentel, J. Cortez, R. Avila, and A. Galvão Lourenço “Respiratory disease caused by synthetic fibres: a new occupational disease.” Thorax 30, no. 2: 204-219 (1975).
 37. Atis, S., B. Tutluoglu, E. Levent, C. Ozturk, A. Tunaci, K. Sahin, A. Saral, I. Oktay, A. Kanik, and B. Nemery “The respiratory effects of occupational polypropylene flock exposure.” European Respiratory Journal 25, no. 1: 110-117 (2005).
 38. Barroso, E., M. D. Ibañez, F. I. Aranda, and S. Romero “Polyethylene flock-associated interstitial lung disease in a Spanish female.” European Respiratory Journal 20, no. 6: 1610-1612 (2002).
 39. Eschenbacher, W. L., K. Kreiss, M. D. Lougheed, G. S. Pransky, B. Day, and R. M. Castellan “Nylon flock–associated interstitial lung disease.” American Journal Of Respiratory And Critical Care Medicine 159, no. 6: 2003-2008 (1999).
 40. Kern, D. G., C. Kuhn III, E. W. Ely, G. S. Pransky, C. J. Mello, A. E. Fraire, and J. Müller. “Flock worker’s lung: broadening the spectrum of clinicopathology, narrowing the spectrum of suspected etiologies.” Chest 117, no. 1: 251-259 (2000).
 41. Xu, H., E. Verbeken, H. M. Vanhooren, B. Nemery, and P. HM Hoet “Pulmonary toxicity of polyvinyl chloride particles after a single intratracheal instillation in rats. Time course and comparison with silica.” Toxicology And Applied Pharmacology 194, no. 2: 111-121 (2004).
 42. Campanale, C., C. Massarelli, I. Savino, V. Locaputo, and V. F. Uricchio “A detailed review study on potential effects of microplastics and additives of concern on human health.” International Journal of Environmental Research And Public Health 17, no. 4: 1212 (2020).
 43. Chen, G., Q. Feng, and J. Wang “Mini-review of microplastics in the atmosphere and their risks to humans.” Science Of The Total Environment 703: 135504 (2020).

Yazı:Mona Alizadeh

Fotoğraflar:Webtekno-foicey-horiba-https://microplastics.whoi.edu/-pnas-Scientific American-new atlas

Türkiye Yaban Hayatı

Katılma Tarihi: 2019-09-04 23:35:05